W Serwisie Paralotniowym Dragon Białystok oferujemy:

Przeglądy i przełożenie spadochronów

Jako autoryzowany Serwis Dudek Paragliders oferujemy
przeglądy i przełożenie spadochronów zapasowych wszystkich producentów fachowo nazywamy spadochronem innego przeznaczenia, składamy również spadochrony sterowalne typu BEAMER.
Oferuję również wpięcie do uprzęży lub fachowe zamocowanie do napędu paralotniowego.

Przegląd Paralotni (pełny)

Kompleksowa kontrola stanu paralotni, przedłużająca świadectwo sprawności

Przegląd Pełny zaleca się wykonywać co 24 miesiące lub 150 godzin lotu skrzydła (w zależności co nastąpi pierwsze), o ile osoba kontrolująca nie zaleci wcześniejszego terminu i rodzaju kontroli ze względu na stan paralotni.
Dla paralotni używanych zarobkowo – do szkolenia i lotów tandemowych – zaleca się wykonanie Przeglądu Pełnego co 12 miesięcy po upływie 24 miesięcy od momentu sprzedaży lub co każde 100 godzin lotu skrzydła (w zależności co nastąpi pierwsze).
Kontrola techniczna dokonywana jest przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora (uprawnionego do wykonywania przeglądów).

Zakres przeglądu pełnego:

 • Podwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania
 • Badanie przewiewności
 • Badanie długości linek
 • Badanie wytrzymałości tkaniny
 • Badanie wytrzymałości linek
 • Badanie symetryczności paralotni

Zakres kontroli może być poszerzony przez kontrolującego w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego badanej paralotni.

Uwaga! Tylko Przegląd Pełny daje dopuszczenie do lotu.

Przegląd Dodatkowy

Wykonywany na życzenie użytkownika, gdy wymagana jest ocena stanu skrzydła i zdatności do lotu (np. przed odsprzedażą, czy zakupem używanego skrzydła). Standardowo wykonujemy podwieszenie i kontrolę wzrokową, sprawdzenie symetryczności olinowania oraz badanie przewiewności i długości linek. Zakres badań może być przez użytkownika zwiększony.

Przegląd Dodatkowy noże być także zalecony przez mechanika ze względu na stan paralotni.

UWAGA: Przegląd Dodatkowy nie przedłuża ważności Przeglądu Pełnego.

Do pomiarów używamy używamy najwyższej jakości oprzyrządowania:

 • Zrywarki do lin z elektronicznym pomiarem maksymalnej siły w momencie zerwania tzw max. PIK siły.
 • Specjalnego stołu do pomiaru symetrii olinowania paralotni pod odpowiednim stałym obciążeniem każdej linki.
 • Laserowego dalmierza do pomiaru długości olinowania paralotni, wraz ze specjalnym stołem pozwalającym dokonać precyzyjnego mierzenia każdej linki pod odpowiednim i jednakowym obciążeniem dla każdej linki. Pomiar automatycznie zostaje wysłany do specjalnego programu w komputerze który, natychmiast sygnalizuje odchylenia od dopuszczalnych wartości.
 • Betsometru do pomiaru wytrzymałości szwów jaki i wytrzymałości materiału na rozrywanie.
 • Porozymetru Szwajcarskiej firmy JDC – drugiej najnowszej generacji MK-2 , co pozwala dokonać pomiaru nawet w skrzydłach wyczynowych, które posiadają komory z bardzo małymi otworami wlotowymi na natarciu.