Imię i Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Pesel:

Waga (w kg):Etap (I, II):

Etap I
Etap II

Uprawnienia dodatkowe (H, PPG, PPGG):

H
PPG
PPGG

Naciskając "Wyślij zapytanie" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacji i obsługi kursów, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)